Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

СООПШТЕНИЕ 12.04.2020

Драги ученици, 

за потребите за настава на далечина на ООУ „Блаже Конески“ Прилеп, ја користевте оваа страница за добивање на материјали од Вашите наставници. Од 13.04.2020год . наставниците ќе ја користат       НОВАТА УЧИЛИШНА ВЕБ СТРАНА СО АДРЕСА

http://oublazekoneski.edu.mk/

На почетната страница од овој веб сајт имате дел

Одделенски наставници и Предметни наставници

кадешто треба да си го најдете наставникот по предметот и кога ќе кликнете на неговото име и на Следи ја наставата  ќе ги најдете материјалите што Вашите наставници ги подготвиле за Вас.

Успешна понатамошна работа

Од вашите наставници 

Драги ученици, 

со цел да не застане вашата образовна надградба поради привремениот прекин на образовниот процес, наставниците дел од содржините по соодветните предмети ќе ви ги споделуваат на оваа страна.