Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Огласи + фонетика

На почетокот на овој час најпрвин погледнете го часот за животни на страната едуино. https://www.youtube.com/watch?v=cogg-7QOpoA&feature=youtu.be За овој час имате задача да ги прочитате осумте огласи од вежба 7 на страна 105. Преку оваа вежба треба да се увежба новиот вокабулар: боите и животните. Одкако ќе ги прочитате огласите напишете во вашите тетратки за секој оглас за кое животно станува збор и во која боја е животното.

EIN TIER FÜR FAMILIE KERN

За овој час имате задача на страна 103 да го прочитате дијалогот број 4 и да го напишете во вашите тетратки. Ви ги пишувам фразите што ви се нејасни од овој дијалог Das kommt gar nicht in Frage-Тоа не доаѓа во предвид(прашање) Halten-чува Wer macht denn das Ktzenklo sauber?- Кој ќе го чисти клозетот на мачето? Der Käfig- кафез ДЕМИНУТИВ Деминутив се прави со додавање на наставката –chen Сите именки во деминутив се во среден род. Кога именката завршува на –е, се одфрла е а потоа се додава наставката -chen Der Hund – das Hündchen Der Hase – das Häschen За овој час имате задача да ги напишете четирите именки од женски род во деминутив.

ТОА ГО МОЖЕ МОЕТО ЖИВОТНО

 За овој час потребно е да го оворите учебникот на страна 102.

На оваа страна ќе видите 9 слики и 9 облачина со мали текстови. Ваша задача е да ги поврзете сликите со текстовите. Бидејќи веќем ги изучивме животните,мислам дека ова не би требало да ви биде тешко.

Очекувам во вашите тетратки да ги напишите 9. мали текстови , да ја напишете соодветната буква од сликата и да ги преведете.

Јас овде ќе ви ги напишам новите зборови.

Rollschuhe fahren – вози ролери

Frisst (fressen) – јаде ( но само за животни)

Spazieren gehen- оди на прошетка

Ball speielen- игра со топка

ЛЕКЦИЈА 15

 Толку многу животни

Во оваа тема ќе ги изучуваме животните.

Сега ви ги пишувам имињата на животните и нивниот превод. МАШКИ РОД

Der Hund - куче

Der Hase - зајак

Der Papagei - папагал

Der Wellensittich – мал папгал (тигрица)

СРЕДЕН РОД

Das Meerschweinchen – морско прасенце (хрчак)

ЖЕНСКИ РОД

Die Katze-мачка

Die Ratte- стаорец

Die Maus- глушец

Die Schildkröte- желка

За домашна задача имате во учебникот на стр 103 да ги напишите овие животни и во множина. Наставките за множината кај именките е покрај секоја именка. На истата страна имате и дијалог кој треба да се прочита. На оваа страна ќе најдете и вежби, доста интересни и поврзани со материјалот. https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/index2.php?Volume=1&Lection=15&Exercis e=1&SubExercise=1

Доколку имате некакви прашања, ова е мојата мејл адреса: katerinajonceska@gmail.com

Вежби

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAP78qXZUNlhZT0hDQVk1MUUwRjBFTlRPSkY5TjAySS4u

Вежби

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/index2.php?Volume=1&Lection=14&Exercise=1&SubExercise=1