Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Наставник Драгица Костадиноска прво одделение

Тема Clothes (облекa) стр 18 во учебникот

Ја слушаат песничката Clothes song неколку пати на следниот линк https://youtu.be/Bh_us-tSjAc

Ги учат парчињата облека да ги изговараат и препознаваат;

Ја бојат облеката во учебникот како што сакаат со дрвени боички;во тетратките ја цртаат облеката која што ја научиле; ...

I1. Песничка за бои : https://www.youtube.com/watch?v=tkpfg-1FJLU Слушање на песничката неколку пати а потоа повторување на секоја боја и со помош на дрвени боички да се кажи која боја е таа боичка.