Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

III-2,3,4одделение:

-В тетратка да го напишат насловот на темата со црвен налив (Unit 6 - Outdoors) како што и претходно ги пишувавме новите теми.

Потоа на нова страна, со наслов How's the weather? (Какво е времето?) напишан со црвен налив, ги препишуваат 5те зборчиња од страна 48 во учебникот едно под друго, до секое зборче ја цртаат соодветната слика и ја бојат.

-Ја слушаат и учат песната:

https://www.youtube.com/watch?v=Unbc3y1RefQ

Ги препишуваат, цртаат и бојат зборчињата и сликите на страна 50, вежба А;

Наставник Драгица Костадиноска трето одделение

Се слуша The E Phonics Chant на следниов линк https://youtu.be/wlcz-z39tVY

Се пишува истата во тетратките; На истиот линк го слушаат текстот At home.,Го читаат повеќе пати,се чита и преведува во тетратките;Се илустрира најинтересната ситуација од текстот; ...

Наставна содржина 6: Outdoors – (Надвор) 1. Повторување за времето надвор: