Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Наставник Драгица Костадиноска петто одделение

Задачи со Should/ Shouldn't на следниот линк: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_05_022e&ved=2ahUKEwjS6pD1pKfoAhWfURUIHRsQC6AQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw1wmvioJHRG9YveciQ4C9cv&cshid=1584646690855 и https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.test-english.com/grammar-points/a2/should-shouldnt/&ved=2ahUKEwjS6pD1pKfoAhWfURUIHRsQC6AQFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw374X9xGvEX32SXpV5hs1LG&cshid=1584646690855 Задачи 5,6,7 од учебникот

На страна 58 - да се препиши вокабуларот на англиски и превод на македонски јазик; Да се прочита и преведи текстот

Да се изработи задача 4 и да се напишат задачите со MUST/ MUSTN'T на следниот линк https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.e-grammar.org/must-must-not/&ved=2ahUKEwicv5ejo6foAhXCxaYKHW88BEsQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw3MGOEAwcPnvLvT6hjdhWfW&cshid=1584646580739 Да се изработат задачите 5,6,7 на стр 59;

Наставник Василеска Марија

https://youtu.be/5qZfOxZmgdI

https://youtu.be/IJ4S6nhgBmQ https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro

Да се изгледаат видеата од Unit 7 Lesson 1 and 2.

Да се извадат новите зборови и текстовите да се препишат и преведат.

А линкот од граматика да се решаваат вежбите и тестовите за Present Simple and Continuous. Attachments area Preview YouTube video Welcome 2, Unit 7, lesson 1 Preview YouTube video Welcome 2, Unit 7, lesson 2