Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Активности по предметот Англиски јазик за шесто одделение за период од 23.03.2020 до 27.03.2020 Наставник Василоска Василка

 1. Reading –The Silent Powers На страна 85 во книгите го читате шестиот дел од книгата The Silent Powers, Devil’s Bridge. Кое е значењето на знакот што се појавува на мониторот на компјутерот на сликата ? За домашна работа - Текстот да се преведи во домашните тетратки и да се сработи вежбата на крајот од текстот.

2. Life and culture. На страна број 87 во книгите го читате делот за научникот Стивен Хокинг. За домашна работа-На истата страна да се одговорат прашањата на крајот од текстот. На линкот подолу имате податоци за овој научник и неговата работа . https://www.biography.com/scientist/stephen-hawking

3. Module 4 Review Language summary На страна 88 и 89 во книгите имате повторување на сите наставни единици кои ги работевме во целината 4 ( тема 7 и 8 ). Разгледајте ги правилата . За домашна работа ги работите вежбите . (вежба 1,2,3,4,5,6 и 7 )

Домашните работи испратете ги на e-mail адресата bk.angliski@gmail.com