Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ IX- ОДДЕЛЕНИЕ Наставен план за период од 25.03.2020г. До 03.04.2020година Наставник: Тања Јованоска

 Наставна тема:Атлетика Наставни содржини:

-Трчање на 100метри https://www.youtube.com/watch?v=NEuJ5b4FDXA https://www.youtube.com/watch?v=Dm1y1Lc9QEA https://www.youtube.com/watch?v=Io5unzT_Eug https://www.youtube.com/watch?v=4gUW1JikaxQ https://www.youtube.com/watch?v=Y_Y7UCq_e3s

- Трчање крос https://www.youtube.com/watch?v=6Kz2SCryYtc https://www.youtube.com/watch?v=6Kz2SCryYtc

- Истрајно трчање - https://www.youtube.com/watch?v=MQs4SqirpzY - https://www.youtube.com/watch?v=OYXansJXPTA

- Евалвациска листа за секој ученик(име и презиме) со одговор да прати на следнава меил адреса : - t_jovanoska@yahoo.com - Одговори која е разликата помеѓу трчање на 100м,трчање крос и истрајно трчање Секој ученик да направи видео запис од следниве вежби https://www.youtube.com/watch?v=EmQiYIHrFDI и да ги прати на меил; t_jovanoska@yahoo.com

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ VII- ОДДЕЛЕНИЕ Наставен план за период од 11.03.2020г. До 24.03.2020година Наставник: Тања Јованоска

Наставни содржини: Спортска гимнастика

1.Состав на елементи на геда https://www.youtube.com/watch?v=PaEflClJD1M https://www.youtube.com/watch?v=zkQcRwbQlD4 https://www.youtube.com/watch?v=hjLHNIPYG2w https://www.youtube.com/watch?v=Mhj9ZnD-hVI https://www.youtube.com/watch?v=CUlsQkl-5vE https://www.youtube.com/watch?v=VZvoufQy8qc

2. Штафетни игри и полигони https://www.youtube.com/watch?v=A6FTLKBnXmE https://www.youtube.com/watch?v=dXhLzlgn23w

Учениците во текот на денот да ги практикуваат следниве вежби. https://www.youtube.com/watch?v=YjmQVMLhNT4 Контакт меил адреса; t_jovanoska@yahoo.com

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ IX- ОДДЕЛЕНИЕ Наставен план за период од 11.03.2020г. До 24.03.2020година Наставник: Тања Јованоска

 Наставни содржини:

1. Кошарка- игра со примена на правила https://www.youtube.com/watch?v=aqzegGF9VM4

2. Скок во далечина ,увината техника https://www.youtube.com/watch?v=ZIyW0aWUbME&list=PLVqLRdpZma0wplSYr6B0pBGMMtXI9hevT https://www.youtube.com/watch?v=l1BFjLLIMGQ

3. Скок во височина опчекорна техника https://www.youtube.com/watch?v=TEE7PJXU4Mk

4. Фрлање ѓуле https://www.youtube.com/watch?v=UkTkPV7Kcdg https://www.youtube.com/watch?v=4MrNxeVvp84 https://www.youtube.com/watch?v=Dhbh1E6_Kjs https://www.youtube.com/watch?v=tHVMufMECPo

Учениците во текот на денот да ги практикуваат основните вежби за загревање на телото во времетраење од 20 мин.

Контакт меил адреса; t_jovanoska@yahoo.com