Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Ектромагнети - среда

 Да се разгледат линковите https://youtu.be/6yhNOXQkMpY http://supportingphysicsteaching.net/XBP/Em_DirectCurrent/index.html

Треба да се знае Од минатата година Соленоид или калем е спорводник намотен во навивки

Од овој час 1 електромагнетите се прават со намотување на изолирана жица околу метално јадро. 2 Кога има струја, јадрото се магнетизира. Кога нема струја, јадрото не е магнетно. 3 јачината на електромагнетот може да се зголеми со: Зголемување на бројот на навивките на калемот,да ја зголемиме јачината на струјата низ калемот

Активности Направете план во тетратките 1 деф. На електромагнет 2 според анимациите од линковите во табела да напишете разлики меѓу постојаните (перманентни магнети )и електромагнетите 3 кратка примена на електромагнети сите активности од тетратките потпишани сликани и пуштени на srefanoskadaniela@gmail.com ili vo domasna od kade gi gledate casovite

Демагнетизирање -четврток

 Треба да се знае

1. Демагнетизирање е процес кога мини-магнетите внатре во магнетот се прераспоредат поради сила, топлина или наизменична струја, тогаш магнетизмот се намалува

2 начини на демагнетизирање а) механичка сила б) загревање в) со ставање на магнетизираниот предмет во соленоид со наизменична струја