Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Да се одговори до утре до 10 часот

Закон за рефлексија

 1Да се знае што е рефлексија и законот за рефлексија 2 Да се разгледаат следните линкови http://www.tadbowman.com/slideshow/mountai nreflections/ http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/scie nce/ocr_gateway/home_energy/introduction_to _wavesrev4.shtml http://www.freezeray.com/flashFiles/Reflection 1.htm http://www.freezeray.com/flashFiles/planning Mirror.htm Стр. од учебник 66 Да се проучи презентацијата Рефлексија на светлина и планот изработен во тетратката заедно со домашнаѕта да се пуштат на stefanoskadaniela@gmail.com ili vo file domasnarabota Домашна ата работа да биде напишана после планот и потпишана од секој ученик

Објаснување на рефракција – среда 01 04 2020

 Активносто да се разгледат линковите и виедата https://youtu.be/EZiLPJ9FTnE http://physicsed.buffalostate.edu/SeatExpts/EandM/refract/img/refrsol1.gif http://www.thenakedscientists.com/HTML/experiments/exp/making-pyrex-invisible/ треба да се знае дека рефракција се случува кога зрак светлина ја менува брзината додека влегува во материјал со различна густина индекс на прекршување на една супстанција n n=v1÷v2 n=α÷ v1-брзина во првата средина v2 брзина во втората средина α упаден агол В агол на прекшување Да се направи план во тетратка и притоа можете да ја користете презентацијата од минатиот час Домашна работа Прашање 3.3 на страна 77 во учебникот.

Рефракција на светлината

Треба да се знае

1 насоката на светлината се менува кога таа влегува или излегува од материјал под агол кој не е 90 степени .Ова ја предизвикува рефракцијата (прекршувањето)

2 светлината ја менува насоката на граница помеѓу две материи Лекцијата е на 70 и 71 страна Да се разгледа презентацијата да се направи план Домашна работа да се одговори на прашањето 3 https://www.facebook.com/groups/516632729252637/permalink/524550415127535/